رنگ مو کاپوچینو

توضیحات:

 • به نام خدا

  فرمول رنگ مو کاپوچینو 7 – رنگ مو کاپوچینو بدون دکلره ترکیب با کاراملی
  پایه رنگ: موی طبیعی یا قهوه ای پایه 5

  رنگ مو کاپوچینو پایه 7 مارک دنی وان – نصف تیوپ

  رنگ کاراملی پایه 7 – یک چهارم تیوپ

  رنگ مو دودی پایه 8 – یک چهارم تیوپ

  واریاسیون بنفش و آبی – دو سانت از هر کدام

  اکسیدان 9 درصد

  رنگ مو کاپوچینو روشن

  فرمول رنگ مو کاپوچینو 8 – رنگ مو کاپوچینو با دکلره
  پایه رنگ: پایه دکلره 8

  رنگ مو کاپوچینو شماره 8 مارک استیل – نصف تیوپ

  رنگ طبیعی پایه 7 – یک هشتم تیوپ

  رنگ مو دودی پایه 8 – یک چهارم تیوپ

  رنگ زیتونی پایه 8 – یک هشتم تیوپ

  واریاسیون بنفش و نقره ای – دو سانت 

  اکسیدان 6 درصد

  رنگ مو کاپوچینو تیره


  ترکیب رنگ مو کاپوچینو بدون دکلره برای پایه های تیره این رنگ به راحتی حاصل می شود. افزودن رنگ دودی و زیتونی سبب عدم بروز توناژ نارنجی و قرمزی در رنگ موی کاپوچینوی تیره می گردد. 

  رنگ موی کاپوچینو ۵ – رنگ موی کاپوچینو تیره

  فرمول رنگ مو کاپوچینو تیره


  پایه رنگ: موی طبیعی یا قهوه ای پایه 5

  رنگ مو کاپوچینو 5 مارک دنی وان – سه چهارم تیوپ

  رنگ مو دودی پایه 8 – یک چهارم تیوپ

  واریاسیون بنفش و سبز – دو سانت از هر کدام

  اکسیدان 9 درصد

  رنگ موی کاپوچینو قهوه ای بدون دکلره – رنگ مو کاپوچینو شماره 6

  پایه رنگ: موی طبیعی یا قهوه ای پایه 5

  رنگ مو کاپوچینو شماره 6 مارک دنی وان – سه چهارم تیوپ

  رنگ مو طبیعی پایه 6 – یک چهارم تیوپ

  واریاسیون بنفش و سبز و آبی – دو سانت از هر کدام

  اکسیدان 9 درصد

  رنگ مو کاپوچینویی تیره در ترکیب با رنگ کاراملی جذاب می شود. پایه های مختلف موجود رنگ موی کاپوچینو کاتالوگ های مختلف همانطور که بیان گردید. وجود دارد. اما رنگ مو کاپوچینو ترکیبی را می توان با افزودن سه چهارم زیتونی و یک چهارم شکلاتی حاصل کرد. ترکیب رنگ مو کاپوچینو کاراملی نیز فوق العاده جذاب و بدون قرمزی است.

  رنگ موی کاپوچینو کاراملی بدون دکلره


  پایه رنگ: موی طبیعی یا قهوه ای پایه 5

  رنگ موی کاپوچینو شماره 7 مارک دنی وان – نصف تیوپ

  رنگ مو کاراملی پایه 7 مارک دنی وان – یک چهارم تیوپ

  رنگ مو دودی مرواریدی پایه 8 مارک استیل – یک چهارم تیوپ

  واریاسیون بنفش و سبز و آبی – دو سانت از هر کدام

  اکسیدان 9 درصد


 • تهیه و تنظیم توسط آموزشگاه آفریده
  تماس : 09337056033
  انتشار مطلب در :