رنگ شکلاتی زیتونی

توضیحات:

 • به نام خدا

  پایه مو : موی رنگ نشده یا قهوه ای طلایی پایه 5 تا 7

  شکلاتی پایه 7 – یک چهارم تیوپ

  رنگ مو مرواریدی خاکستری مارک استیل پایه 7- یک چهارم تیوپ

  رنگ مو زیتونی پایه 7 – نصف تیوپ

  واریاسیون بنفش و آبی – دو سانت از هر کدام

  اکسیدان شماره 2

  پایه مو : موی رنگ نشده یا قهوه ای طلایی پایه 5 تا 7

  رنگ مو شکلاتی پایه 7 – نصف تیوپ

  رنگ مو مرواریدی خاکستری مارک استیل پایه 7- یک چهارم تیوپ

  رنگ مو زیتونی پایه 8 – یک چهارم تیوپ

  واریاسیون بنفش – دو سانت از هر کدام

  اکسیدان شماره 2


 • تهیه و تنظیم توسط آموزشگاه آفریده
  تماس : 09337056033
  انتشار مطلب در :